مواد شیمیایی

مواد شیمیایی موادی هستند که از ترکیبی خاص بر خوردارند. مواد شیمیایی به طور عمده به دو گروه بزرگ مواد معدنی ومواد آلی تقسیم می شوند که هر کدام از آنها در دو شاخه مجزا یعنی شیمی معدنی وشیمی آلی مورد بررسی قرار می گیرند. شیمی آلی درباره ترکیبات کربن ویا مواد آلی سخن می گوید .عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهد هیدروژن است .در گذشته به موادی که ریشه ای گیاهی ویا حیوانی داشتند مواد آلی می گفتند. شیمی معدنی شاخه ای از علم شیمی است که با کانی ها (مواد معدنی) وخواص وخصوصیات آنها سر وکار دارند. به عبارت دیگر شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند به استثنایی اکسید های کربن ودی سولفید کربن رادر بر می گیرند.

TOP
Cart empty

 طراحی سایت و بهینه سازی سایت بسی گرافیک - بانک اطلاعات صنعت 1393 manager  email