روتاری ولو

شیر دوار یا روتاری ولو

مکانیزمی برای قطع و وصل کردن جریان های سیال وگرانول می باشد.

این شیر از دو قسمت اصلی بدنه و روتور تشکیل شده است بدنه این دستگاه با دو روش ریختگری و آهنگری طراحی وساخته می شود.

در طراحی روتور از هشت پره که به دور یک شفت چیده شده اند وبا فاصله کمی که تا بدنه اصلی دارند وظیفه آبندی وایرلاک بودن شیر دوار را بر عهده دارند. برای بهبود هر چه بیشتر آبندی، تسمه ای از جنس لاستیک و یا استیل ما بین آن در نظر گرفته می شود.

شیر های تخلیه می بایست ضمن آبندی کامل در قسمت روتور، قسمت خروجی شفت از بدنه نیز عاری از هر گونه گرد وغبار باشند.

از روتاری ولوها برای خروجی بگ فیلتر (غبار گیر) مخازن تحت فشارمثبت و منفی، مخازن تغذیه وسیلو های دپوی مواد استفاده می شود. در این مکانیزم اپراتور می تواند بر سرعت ،زمان ومیزان بار خروجی مخازن خود مدیریت کامل داشته باشد

TOP
Cart empty

 طراحی سایت و بهینه سازی سایت بسی گرافیک - بانک اطلاعات صنعت 1393 manager  email